TERUG

LOGO voor Stichting Ouderen Initiatiefgroep HESTIA

Hestia houdt zich bezig met het oprichten en in stand houden van spirituele, duurzame woonplekken, waar in wisselwerking met de buitenwereld het Hestia-driepijlermodel tot bloei kan komen, zodat mensen in geborgenheid oud kunnen worden

Het logosymboliseert de drie pijlers -duurzaam wonen, spiritualiteit,
geborgenheid en toch open naar de maatschappij.